...

ประกาศการขึ้นบัญชีคัดเลือกได้เพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป

(จำนวนผู้เข้าชม 220 ครั้ง)