...

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

(จำนวนผู้เข้าชม 887 ครั้ง)