...

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในที่ประชุมการพิจารณาการส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
วันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ให้เป็นประธานในที่ประชุมการพิจารณาการส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ออกนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 
โดยมีนางเสริมกิจ  ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช
นางสาวบุศรินทร์ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการด่านศุลกากร ท่าอากาศยานภูเก็ต
นายกานต์ รับสมบัติ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการพิจารณาครั้งนี้
มีการขออนุญาตส่งออกพระพุทธรูป และเทวรูป
จำนวน ๒ รายการ รายการ ๒ ชิ้น

(จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง)