...

วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นายเอกพัตน พวงแก้ว มอบวัตถุทางการศึกษา ให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
นายเอกพัตน พวงแก้ว มอบวัตถุทางการศึกษา
ให้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์


(จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง)