...

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๒.๐๐ น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ถลาง
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน ๒๖ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

(จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง)