...

ต้อนรับโรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จากโรงเรียนนานาชาติ ยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย
จำนวน ๓๖ คน คุณครู ๖ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

(จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง)