...

ต้อนรับโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
จากโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
จำนวน ๑๐๓ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
 

(จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง)