...

ต้อนรับคณะน้องๆ จากโครงการ "Junior Chef" สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ให้การต้อนรับคณะน้องๆ
จากโครงการ "Junior Chef" สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
จำนวน ๓๓ คน คุณครูเจ้าหน้าที่ ๑๙ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

(จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง)