...

เป็นประธานในที่ประชุมการพิจารณาการส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายอํานวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (กำกับดูแลงานด้านกระทรวงวัฒนธรรม)
ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นประธาน
ในที่ประชุมการพิจารณาการส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ 
โดยมีนางเสริมกิจ  ชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช
นางสาวบุศรินทร์ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการด่านศุลกากร ท่าอากาศยานภูเก็ต
นายกานต์ รับสมบัติ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
พร้อมด้วยคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ซึ่งในการพิจารณาครั้งนี้มีการขออนุญาตส่งออกพระพุทธรูป และศิลปวัตถุ
จำนวน ๑๐ รายการ รายการ  ๑๐ ชิ้น

(จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง)