...

คุณกัญญ์ศิริ วัฒนะ มอบสมุดข่อยตำรายาโบราณ จำนวน 3 ฉบับ ในนามของคุณบุญบาย ชนะศึก วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 คุณกัญญ์ศิริ วัฒนะ มอบสมุดข่อยตำรายาโบราณ จำนวน 3 ฉบับ
ในนามของคุณบุญบาย ชนะศึก เพื่อเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
สำหรับจัดแสดงเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์้ต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง)