...

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน
จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
จำนวน ๒๖ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

(จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง)