...

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ต้อนรับโรงเรียนธรรมโฆษิต
วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ให้การต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  จากโรงเรียนธรรมโฆษิต
ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
จำนวน ๗๖ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง

(จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง)