...

หนังสือ : จดหมายข่าว กรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔
หนังสือ : จดหมายข่าว กรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔
โดย : กรมราชเลขานุการในพระองค์

วารสารจดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และขนมธรรมเนียมประเพณี สำหรับแจกจ่ายแก่ห้องสมุดของสถาบันการศึกษา และห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เนื้อหาภายในหนังสือ : คณะผู้จัดทำได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ พระราชดำรัสในพิธีจุดเทียนมหามงคล กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บทความเกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า
ดาวน์โหลดไฟล์: จดหมายข่าว1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จดหมายข่าว2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จดหมายข่าว3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จดหมายข่าว4.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จดหมายข่าว5.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จดหมายข่าว6.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จดหมายข่าว7.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จดหมายข่าว8.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: จดหมายข่าว9.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง)