...

ประกาศสำนักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(จำนวนผู้เข้าชม 752 ครั้ง)