...
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 80
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 66
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564)
จำนวนผู้เข้าชม 475
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 843
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
"ภูเก็ต" ถูกจดบันทึกเรื่องราวโดยชาวตะวันตกมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ นับตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับพระนครศรีอยุธยา โดยถูกรู้จักในชื่อ จังซีลอน (Junkceylon) หรือชื่อที่ออกเสียงใกล้เคียงกันตามแต่ภาษา ในช่วงแรกมักถูกกล่าวถึงในฐานะเกาะที่มีทรัพยากรซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติ เช่น ดีบุก อำพันทะเล ต่อมาชาวตะวันตกได้เริ่มเข้ามามีบทบาทต่างๆ ในเกาะแห่งนี้ทั้งในด้านการเมือง การศึกษาวิจัย มีการจดบันทึกจากชาวตะวันตกผู้เข้ามาติดต่อกับเกาะแห่งนี้เรื่อยมา หากท่านต้องการทราบว่าเกาะแห่งนี้ มีเรื่องราวในมิติใดบ้างในบันทึกของผู้คนในอดีต ก็ขอเชิญชวนเข้ามารับชมนิทรรศการพิเศษนี้ได้ ที่โถงหลักของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง เปิดทำการวันพุธ-อาทิตย์ 09.00-16.00 น. ปิดทำการวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จำนวนผู้เข้าชม 815
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 30
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 37
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
(วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2565)
จำนวนผู้เข้าชม 27