...

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม “รำอัปสร สราญ ณ ลานสะเร็น” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ ในรูปแบบการแสดงรำอัปสร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จึงขอใช้สถานที่บริเวณด้านหน้าปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการบันทึกวีดีโอ ภาพนิ่ง และภาพถ่ายมุมสูงโดยใช้เครื่องโดรน โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและควบคุมดูแล
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 65 ครั้ง)