...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๑๗๒ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง)