...

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางปริญญา สุขใหญ่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางปริญญา สุขใหญ่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ในการดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลป้ายจัดแสดง
ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และเก็บภาพเพื่อปรับปรุงหนังสือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)