...

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 พช.สุรินทร์ ร่วมปฏิบัติงานอนุรักษ์โบราณสถานกับกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
พช.สุรินทร์
ร่วมปฏิบัติงานอนุรักษ์โบราณสถานกับกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 
ณ โบราณสถานปราสาทบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ดำเนินการตรวจทดสอบค่าเกลือที่ละลายน้ำได้ 
โดยแตะทดสอบบนเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ที่ใช้ทำการดูดเกลือ
บริเวณหน้าบันและทับหลังปราสาทประธานปราสาทบ้านพลวงด้านทิศใต้

(จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง)