...

อนุรักษ์โบราณสถานปราสาทบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พช.สุรินทร์ ร่วมปฏิบัติงานอนุรักษ์โบราณสถานกับกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ณ โบราณสถานปราสาทบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
- ดำเนินการตรวจทดสอบค่าเกลือที่ละลายน้ำได้ โดยแตะทดสอบบนเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ที่ใช้ทำการดูดเกลือ บริเวณหน้าบันและทับหลังปราสาทประธานปราสาทบ้านพลวงด้านทิศใต้
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง)