...

รับมอบโบราณวัตถุจากนายสุริตร สุภาวหา
วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้รับการประสานจากนายสมศักดิ์ เพ็งสวัสดิ์ ชาวบ้านหนองกระทม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ว่านายสุริตร สุภาวหา ชาวบ้านหนองกระทม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จะมอบโบราณวัตถุให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ และเวลา ๑๓.๐๐ น. มอบให้ณัฐพล ชัยมั่น ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ และนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เข้าไปตรวจสอบและรับมอบ เป็นกระปุกขนาดเล็ก ๓ ชิ้น ฝาภาชนะ ๑ ชิ้น หินลับ ๑ ชิ้น ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาประเภทไห ๒ ใบ อุปกรณ์เหล็ก และตะกั่ว
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง)