...

กิจกรรม Big Cleaning Day วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม " Big Cleaning Day " ทำความสะอาดอาคารคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง)