...

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น.
คณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
จำนวน ๔๘๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙
โดยมีนางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
นายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
และนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม
ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง)