...

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔ กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ ๔ กลุ่มที่ ๒ (จำนวน ๖ ห้อง) โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๒๔๐ คน คุณครู ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๖ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ทุกคน ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง)