...

โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒-๓ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๙๐ คน คุณครูจำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามกฎเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 142 ครั้ง)