...

โรงเรียนบ้านคลอง ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๕-๖ โรงเรียนบ้านคลอง ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๑ คน คุณครูจำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามกฎเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางศรีสุดา ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง)