...

โรงเรียนบ้านจานเลียว ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านจานเลียว ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๙๘ คน คุณครูจำนวน ๑๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม นางถนอม หลวงกลาง นางศรีสุดา ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง)