...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒-๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๗๙ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง)