...

รับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จากนายเหลา เหลามี
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยนางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และสถานีตำรวจภูธรรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นพยานในการรับมอบโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ประเภทภาชนะดินเผา จำนวน ๑ รายการ จากนายเหลา เหลามี บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๑๑ บ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไว้ในการศึกษาเรียนรู้และเป็นสมบัติของชาติสืบไป ทั้งนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้มอบเกียรติบัตรกับนายเหลา เหลามี เพื่อเป็นเกียรติกับครอบครัวในครั้งนี้
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง)