...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ และ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ และ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๙๕ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง)