...

กิจกรรม Cleaning Day ประจำวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ และเตรียมความพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง)