...

คณะผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนบริหารคุณภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนบริหารคุณภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG ของเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายด้านการกีฬาจังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง)