...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำคณะองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง)