...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๕-๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๕-๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๘๔ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิท ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง)