...

คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ (วปอ.๖๐) หมู่เสือ
วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้นำคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ (วปอ.๖๐) หมู่เสือ จำนวน ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและมีนางสาวกมลรัตน์ ชวนสบาย ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง)