...

องค์ความรู้ "รัว รืง มืง สะเร็น" เรื่อง "เทพประจำทิศเหนือ : พระกุเวรทรงคชสีห์หรือสิงห์"
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
ขอเสนอองค์ความรู้ "รัว รืง มืง สะเร็น" ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง "เทพประจำทิศเหนือ : พระกุเวรทรงคชสีห์หรือสิงห์"
เรียบเรียงโดย นายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
> พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
เปิดให้เข้าชมวันพุธ – วันอาทิตย์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าชม
วันหยุด : วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง)