...

สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและการบรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง)