...

กิจกรรม Cleaning Day ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม "Cleaning Day พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์" ซึ่งเป็นกิจกรรมหลังจากปิดบริการนักท่องเที่ยวประจำทุกสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙ โดยในสัปดาห์นี้ได้ทำความสะอาดห้องประชุมใหญ่และห้องควบคุมเครื่องเสียง เพื่อฆ่าเชื้อและเตรียมความพร้อมต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง)