...

กิจกรรม Cleaning Day ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดกิจกรรม Cleaning Day ทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการหลังปิดบริการนักท่องเที่ยว เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ และเตรียมความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 181 ครั้ง)