...

กิจกรรม Cleaning Day ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการหลังจากปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสและเตรียมความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวในวันต่อไป ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๒๐๑๙
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 276 ครั้ง)