...

กิจกรรม Cleaning Day ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม "Cleaning Day" เป็นกิจกรรมทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการและบริเวณของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ หลังปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ 
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 167 ครั้ง)