...

กิจกรรม "Cleaning Day" ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการหลังปิดให้บริการ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และเตรียมความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวในวันต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 195 ครั้ง)