...

เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๙๗ คน
โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง)