...

กิจกรรม "Cleaning Day" ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ และเตรียมความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวในวันต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 154 ครั้ง)