...

โรงเรียนบ้านหนองยาว ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองยาว ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการเข้าชมเป็นกลุ่มย่อยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ มีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นผู้บรรยายนำชม
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 156 ครั้ง)