...

โรงเรียนบ้านนาเกา ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านนาเกา ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนนักเรียน ๑๒๐ คน คุณครู ๑๒ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยได้แบ่งกลุ่มการเข้าชมเป็นกลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ 
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 167 ครั้ง)