...

กิจกรรม "Cleaning Day" ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรม "Cleaning Day" เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า - ๒๐๑๙ ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรหลังปิดบริการ และเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบริการนักท่องเที่ยวต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 203 ครั้ง)