...

รัว รืง มืง สะเร็น เรื่อง เทพประจำทิศตะวันออก พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
ขอนำเสนอองค์ความรู้ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง "เทพประจำทิศตะวันออก : พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ"

> พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
เปิดให้เข้าชมวันพุธ – วันอาทิตย์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าชม

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง)