...

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดกิจกรรม "Cleaning Day" ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ทำความสะอาดห้องจัดแสดงนิทรรศการหลังปิดบริการเพื่อฆ่าเชื้อและเตรียมความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง)