...

กิจกรรม " Cleaning Day " ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมกันทำความสะอาดห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หลังปิดบริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ และเตรียมความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวต่อไป
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 232 ครั้ง)